Thông tin khảo sát

Để đo lường khách quan, chính xác mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ, cung cấp dịch vụ công thiết yếu; tỉnh Đồng Nai rất mong nhận được ý kiến đánh giá của quý người dân, doanh nghiệp.
Trân trọng./.